ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Het informatiemanagement systeem van Est Digital voldoet aan deze norm en is gecertificeerd.

Dat betekent dat data en systemen van opdrachtgevers en andere partijen waarmee we samenwerken veilig zijn. Risico’s zijn geïnventariseerd en beheersbaar gemaakt. Zodoende garanderen we veiligheid van data en systemen.