Hoe weet je of je groene stroom echt groen is? Waar komt die energie dan vandaan? Uit zonne-collectoren of van de wind? Wie houdt dat in de gaten?

AIB (Association of Issuing Bodies) is de organisatie die binnen de EU energiebronnen openbaar maakt. Deze NGO houdt zich bezig met beleidskwesties ten aanzien van energieproductie en standaardisering: het European Energy Certificate System. Dit maakt het mogelijk dat deelnemende landen handelen met hun overschot of tekort aan CO2-emissierechten om milieudoelstellingen te bereiken zoals overeengekomen in de klimaatovereenkomst van Parijs. Dit alles voor een beter milieu.

Internationaal samenwerken

Om effectief te kunnen samenwerken is een tool nodig. Gebruikers uit de lidstaten moeten met verschillende rollen documenten delen, beoordelen en archiveren, taken kunnen verdelen en toewijzen en aan events kunnen deelnemen. Bovendien moet informatie zorgvuldig en vindbaar beheerd worden. Het systeem dat gebruikt werd, voldeed niet meer: er moest een nieuwe tool komen. En - dat was misschien wel de grootste uitdaging - alle door de jaren heen gewoekerde data moest gemigreerd en bruikbaar gemaakt worden. Tenslotte was er haast; de Liferay-licentie voor de bestaande tool liep af.

Tool

We ontwierpen samen met gebruikers - die van Finland tot Spanje gelokaliseerd waren - een concept waarin bestaande en nieuwe functionaliteiten vorm kregen. Om de data opnieuw te structureren bouwden we een tijdelijke tool, waarin informatie opnieuw gelabeld kon worden. In een luttele drie maanden kon men over.   Processen zijn efficiënter voorgegeven en informatie is goed vindbaar. Omdat we toch bezig waren, pakten we meteen de externe website aan.

Proost

Toen we na gedane zaken voldaan een biertje opentrokken, rolde er spontaan een mailtje van de opdrachtgever binnen: “We have received a perfect tool which supports all our processes in a very user friendly way together with a much improved performance. Est Digital did a marvellous job.” Klant blij, wij blij - daar proostten we op.

Winnaar Drupal Splash Award

Tenslotte vielen we met deze tool en website ook nog in de prijzen. Bij de Splash Awards - prijzen voor de beste Nederlandse en Vlaamse Drupal projecten - werd AIB genomineerd in de categorie App & Tools en won de tweede prijs. 

Bekijk volgende case

Onze Taal

Van html-spaghetti naar sql-ladenkast

bekijk case
Volgende