Een veiligheidsregio is een gebied waarin een aantal besturen en diensten samenwerken op handhaving van de openbare orde en veiligheid en rampenbestijding. Internet is voor heldere informatievoorziening naar burgers, bedrijven, partners en eigen medewerkers onmisbaar.

Conceptontwikkeling

De opdrachtgever had een leverancier voor het cms; Triquanta zou de back-end in Drupal bouwen. Est werd gevraagd voor het grafisch ontwerp en meteen bij aanvang  van het project betrokken bij conceptontwikkeling en functioneel ontwerp. Het was een vruchtbare samenwerking waarin partijen elkaar tot scherpte inspireerden. Projectmanagementmethode scrum leverde een efficiënte werkwijze waarin flexibel en doelgericht gebouwd werd.

Intranet en website

Voor de vele, over verschillende diensten verspreide medewerkers moest er een centrale informatievoorziening komen.  Er kwam een intranet met een module voor intern nieuws, een smoelenboek en een plaats om documenten te beheren en archiveren.
De veiligheidsregio  geeft aan burgers, bedrijven en partners voorlichting en actuele informatie over openbare orde en veiligheid. De website is een belangrijk middel voor deze externe communicatie.

Huisstijl

Met de bestaande huisstijl maakten we een stevige, passende website. Door vormelementen op te pakken en er een twist aan te geven, ontstond een herkenbaar maar toch ook vernieuwend fris geheel.

Bekijk volgende case

Maxlead

Samen online, samen thuis

bekijk case
Volgende